A- Accounting Slovensko, s. r. o.

A- Accounting Slovensko, s. r. o.

Ing. Zuzana Martinovičová

Edisonova 39
821 04 Bratislava
IČO: 46712453
DIČ: 2023546228

Informácie o kancelárii A- Accounting Slovensko, s. r. o.

Spoločnosť A- Accounting Slovensko, s.r.o. sídliaca v Bratislave poskytuje vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva živnostníkom i firmám na území celého Bratislavského a Trnavského kraja.

Klientom ponúkame bezchybné služby od spracovania mzdovej agendy, cez dane, až po komplexné vedenie účtovnej agendy podniku. Spracovávame súhrnné výkazy, daňové priznania k DPH, k motorovým vozidlám aj žiadosti o vrátenie DPH zaplatenej v krajine EÚ. Účtovníctvo obnáša v priebehu účtovného obdobia aj bezchybné a včasné vyhotovenie pravidelných výkazov a ich odovzdanie príslušnej inštitúcii.

Naši klienti majú možnosť prenechať odovzdávanie pravidelných výkazov na nás, nakoľko s úradmi komunikujeme prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.

 

V rámci portfólia služieb našej spoločnosti môžete nájsť:

  • Spracovanie daňových priznaní fyzickým osobám
  • Spracovanie daňových priznaní právnickým osobám
  • Komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Komplexné vedenie podvojného účtovníctva
  • Spracovanie miezd
  • Zastupovanie klienta v styku s orgánmi štátnej správy
  • Zastupovanie klienta v styku s poisťovňami

 

Služby spoločnosti A- Accounting Slovensko, s.r.o. sú poskytované v troch základných oblastiach, ktorými sú:

Účtovníctvo

Dane

Mzdy

Fotografie a videá

Cena za služby A- Accounting Slovensko, s. r. o.

Spolupráca s klientmi prebieha vždy podľa vopred dohodnutých pravidiel. Cenovú ponuku nastavujeme u každého z klientov individuálne v závislosti od mnohých faktorov (veľkosť firmy, počet dokladov atď.) 

Kde nás nájdete?